Årstidsbild
 
Wådell Inverst logo
 
-MODERBOLAG I WÅDELLGRUPPEN
 

Sidan uppdaterad
2018-01-29

Copyright © Wådell Invest AB

 

 


 

 

 

Omsättning

Omsättning Wådell Invest

KOMMENTAR
Staplarna omfattar hela Wådellgruppen, inklusive de delägda dotterbolagen Ekelund Invest, Bengtsson Holding och Affärsfastigheter Bollnäs.

Den omsättningsminskning som inträffat efter 2005/06 beror på en strategisk förändring av koncernens verksamhet. Huvudparten av den tidigare verksamheten inom industri, handel och data avyttrades. I stället gjordes betydande investeringar i handels- och industrifastigheter, vilket medfört en väsentligt lägre omsättning. Industriverksamheten inom Wennstromgruppen har behållits och utvecklats.