Årstidsbild
 
Wådell Inverst logo
 
-MODERBOLAG I WÅDELLGRUPPEN
 

Sidan uppdaterad
2019-01-14

Copyright © Wådell Invest AB

 

 


 

 

 

Bokfört värde fastigheter

Omsättning Wådell Invest

KOMMENTAR
Staplarna omfattar bokfört värde för fastigheterna i hela Wådellgruppen, inklusive de delägda dotterbolagen Ekelund Invest, Bengtsson Holding och Affärsfastigheter Bollnäs men exklusive intressebolaget Edsbyn Industrifastigheter.

Marknadsvärden enligt aktuella marknadsvärdebedömningar uppgick vid senaste bokslut till 501 mkr.