Årstidsbild
 
Wådell Inverst logo
 
-MODERBOLAG I WÅDELLGRUPPEN
 

Sidan uppdaterad
2018-01-29

Copyright © Wådell Invest AB

 

 


 

 

 

Resultat efter finansnetto

Resultat Wådell Invest

KOMMENTAR
Staplarna omfattar hela Wådellgruppen, inklusive de delägda dotterbolagen Ekelund Invest, Bengtsson Holding och Affärsfastigheter Bollnäs.

Koncernens resultat har varit starkt cykliskt, men alltid plus. De tre toppåren 1999/2000, 2006/07 och 2007/08 har påverkats positivt av höga kapitalvinster som följd av bolagsförsäljningar.

Företagsgruppen har en god ställning. Alla delkoncerner har en soliditet omkring eller överstigande 30 % och likvida medel väl överstigande målet på 10-15 % av omsättningen.