Årstidsbild
 
Wådell Inverst logo
 
-MODERBOLAG I WÅDELLGRUPPEN


Sidan uppdaterad
2017-01-13

Copyright © Wådell Invest AB

 

BESÖKSSTATISTIK

Totalt antal unika besökare hittills:
9.098 st
Antal besök föregående månad: 215 st

 

 


 

 

Välkommen till Wådellgruppen

Wådell Invest är moderbolag i en familjeägd företagsgrupp med verksamhet inom fastigheter och industri. Företaget har varit verksamt sedan 1971.

Läs mer om oss. Här finns alla företag presenterade, direkt på Wådell Invests hemsida eller via länk till egen sida. Här står hur du kommer i kontakt med oss och hur du finner information om lediga lokaler.

Välkommen att titta runt och kontakta oss gärna om du inte hittar vad du söker!

FÖRETAGSINFORMATION

Fortsatt tillväxt

Wådellgruppen består av en kärnverksamhet direkt under moderbolaget Wådell Invest samt de delägda dotterbolagen Ekelund Invest, Bengtsson Holding och Affärsfastigheter Bollnäs. De tre senare är alla i sin tur moderbolag i koncerner.

För verksamhetsåret 2015/16 ökade omsättningen för Wådellgruppen inklusive de delägda dotterbolagen med 5 % till 499,6 mkr (474,4 mkr). Ökningen beror till större delen på fortsatt tillväxt för Ekelundgruppens verksamhet inom petroleumdistribution.

Resultatet efter finansnetto blev 45,0 mkr (52,3 mkr), vilket motsvarade en nettomarginal på 9,0 % (11,0 %). För nästkommande verksamhetsår beräknas resultatet bli lite lägre, dock fortsatt positivt.

 

Ekelundgruppen förvärvar Nordisk Mätarekontroll

Ekelund Invest AB har den 31 augusti 2015 förvärvat 80 % av Nordisk Mätarekontroll AB, som kontrollerar och kalibrerar bränslepumpar. Gruppen är sedan tidigare delägare i det finska bolaget Scanlevel, som arbetar inom samma nisch.

 

Wennstrom kompletterar med biltvättar

Wennstrom Flow Control AB har med tillträde i maj 2015 förvärvat en dansk återförsäljare av biltvättanläggningar, som givits namnet Wennstrom Wash Systems A/S. Verksamheten riktar sig till samma kundgrupp som Wennstrom Fuel Systems A/S och kompletterar därmed koncernens produktutbud.

 

Kungsör Prefament – ny medlem i familjen

Wådell Invest AB har i april 2015 gått in som hälftenägare i Kungsör Prefament AB. Bolaget är sedan 2013 hyresgäst hos Kungsörs Företagspark, tillhörande dotterbolaget Industrifastigheter Kungsör AB.

Kungsör Prefament tillverkar prefabricerade lägenhetsmoduler med en total yta på 40 kvm inklusive balkong. Lägenhetsmodulerna är utvecklade av My First Home i Knivsta och marknadsförs av Junior Living. Modulerna monteras på byggplatsen in i ett ramverk av betong som levereras och uppförs av ett annat Kungsörföretag, Strängbetong.

Byggmetoden medför att modulerna kan tillverkas effektivt i fabrik, att monteringstiden på byggplatsen blir kort, att husen kan göras många våningar höga och att modulerna är flyttbara. Det senare medför att projekteringstiden kan avkortas eftersom byggnaderna kan sättas upp med tillfälliga bygglov upp till 15 år utan att behöva invända en lång planändringsprocedur.

Intressanta användningsområden är studentbostäder och andra typer av smålägenheter.

Kungsör Prefament har fått uppdrag att tillverka drygt 400 kompletta lägenhetsmoduler till ett uppmärksammat projekt där slutkunden är Svenska Bostäder i Västberga och Norra Ängby i Stockholm, ett uppdrag värt närmare 100 mkr. Ett femårigt samarbetsavtal har tecknats med My First Home, som har ytterligare uppdrag i pipeline.

Kungsör Prefament har grundats av Johnny Elf (VD), Ulf Eriksson (produktion) och Mikael Hammar (styrelseordförande och teknik). För att möjliggöra bolagets expansion ökades bolagets egna kapital genom nyemissioner under mars och april till 6 mkr samtidigt som erforderlig bankfinansiering säkerställdes. Wådell Invests ägarandel är 50 %.

Kungsör Prefaments produktionsytor i Kungsör har ökats till 3 077 kvm. I lokalerna har betydande investeringar i lokalanpassningar och utrustning gjorts för att etablera en effektiv produktionslinje. På denna görs modulerna komplett färdiga på ett löpande band. Vid full produktion ska två enheter per dag rulla fram. Det ger sysselsättning åt drygt 30 skickliga fackmän.

 

Wennstromgruppen fortsätter sin expansion

Wennstrom Flow Control AB, som ingår i Ekelundgruppen, har i juni 2014 gått in som majoritetsägare (70 %) i nybildade Wennstrom Entreprenad AB för nybyggnad och ombyggnad av bensinstationer och andra tankningsställen.

I december 2014 förvärvade Wennstromgruppen av Dresser Wayne AB dess försäljnings- och servicerörelse i Sverige, Norge och Danmark.

Wennstrom är sedan 2013 genom sitt bolag i Finland distributör och servicepartner för Dresser Waynes produkter på den finska marknaden.

Wennstromgruppen, med anor sedan första halvan av 1900-talet, har därmed utvecklats till en av de ledande leverantörerna och servicegivarna inom oljedistributionsbranschen i Norden med ca 180 anställda och en årsomsättning på närmare 400 mkr.

 

Generationsväxlingen inom Wådellgruppen genomförd

En generationsväxling inom Wådellgruppen genomfördes under 2012. Arbetet hade förberetts under drygt fem år med en genomgripande omstrukturering av företagsgruppen.

Industrirörelserna Edsbyverken, Bruksgruppen och Mowi Mohedagruppen hade avyttrats, liksom dagligvarubutikerna i Stockholmsområdet och datarörelsen Infoflex. I gengäld hade betydande nyinvesteringar gjorts i kommersiella fastigheter i Hälsingland och kompletterade förvärv inom den kvarvarande industrirörelsen, Wennstromgruppen.

Företagsgruppen delades under 2012 i fyra delkoncerner:

  • Det nybildade bolaget Ekelund Invest AB blev moderbolag för Wennstromgruppen (med verksamhet i Kungsör, Tammerfors, Helsingfors och Oslo), E-Center Fastigheter (med fyra fastigheter på E-Center i Söderhamn) och Affärsfastigheter Ljusdal. Huvudägare i Ekelund Invest är Kerstin och Ulf Ekelund, vilka äger 45 % var.

  • Affärsfastigheter Bollnäs AB blev moderbolag för koncernens samtliga fastigheter i Bollnäs, varav fem fastigheter ligger i centrum och sex i ytterområdena Häggesta, Ren och Säversta. Huvudägare i Affärsfastigheter Bollnäs är Sven Wådell, som äger 90 % av aktierna.

  • Det nybildade bolaget Bengtsson Holding AB blev moderbolag för företagsparken Flygstaden i Söderhamn, liksom för Cityfastigheter Söderhamn och Cityfastigheter Mården. De två senare bolagen äger var sin fastighet i Söderhamns centrum. Huvudägare till Bengtsson Holding är Annika och Johan Bengtsson, vilka äger 45 % var.

  • Nya Wådell Invest AB blev ägare till Industrifastigheter Kungsör, Fluren Skog, 34 % av Edsbyn Industrifastigheter och 10 % av vardera Ekelund Invest, Affärsfastigheter Bollnäs och Bengtsson Holding. Ägare till Wådell Invest är Katarina och Tor Wådell med 35 % var och Kerstin Ekelund, Sven Wådell och Annika Bengtsson med 10 % var.

TILLBAKA UPP>


 

Vi har fastigheter i Bollnäs, Edsbyn, Kungsör, Ljusdal och Söderhamn. Följ länken för att se alla våra lediga lokaler.
Till lediga lokaler>


Industrifastigheter Kungsör –
10.000 kvm bra lokaler
I vår industrifastighet i Kungsör, väl belägen efter genomfartsleden, Kungsgatan, nära centrum, har vi 10 000 kvm bra lokaler för verkstad, lager och kontor. Alla verkstadslokaler är nu uthyrda, men vi har stora delar av ett trevligt kontorshotell för 10-15 personer ledigt.
Läs mer>

Handelshus 2

E-Center - Hälsinglands största köpcenter
Efter de senaste tre årens utbyggnader av tre av handelshusen (1, 2 och 3) har butiksytorna på E-Center, Hälsinglands största marknadsplats, ökat med mer än 5 000 kvm till 25 000 kvm. De finns just nu några lokaler lediga med attraktiva lägen i Handelshus 1 och Handelshus 2.
Läs mer på E-Center Fastigheters egen hemsida>

Flygfoto Flygstaden

Flygstaden - Söderhamns företagspark
Flygstaden (f d Helsinge flygflottilj) är numera omställd till företagspark. Inom området finns tillgång till hotell, konferens och restaurang. Här finns kontor, verkstäder och förråd till uthyrning i en vacker miljö.
Läs mer på Bengtsson Holdings egen hemsida>

TILLBAKA UPP>