Årstidsbild
 
Wådell Inverst logo
 
-MODERBOLAG I WÅDELLGRUPPEN


Sidan uppdaterad
2018-05-21

Copyright © Wådell Invest AB

 

BESÖKSSTATISTIK

Totalt antal unika besökare hittills:
11.923 st
Antal besök föregående månad: 97 st

 

 


 

 

Välkommen till Wådellgruppen

Wådell Invest är moderbolag i en familjeägd företagsgrupp med verksamhet inom fastigheter och industri. Företaget har varit verksamt sedan 1971.

Läs mer om oss. Här finns alla företag presenterade, direkt på Wådell Invests hemsida eller via länk till egen sida. Här står hur du kommer i kontakt med oss och hur du finner information om lediga lokaler.

Välkommen att titta runt och kontakta oss gärna om du inte hittar vad du söker!

 

VERKSAMHET

Kärnverksamheten

Wådellgruppen innehåller en kärnverksamhet med en industrirörelse och en fastighetsrörelse.

Industrirörelsen har Wådell Byggproduktion som moderbolag. Den är samägd 85/15 med Bengtsson Holding.

Wådell Byggproduktion äger 60 % av Prefament-gruppen, bestående av tre bolag som tillverkar prefabricerade lägenhetsmoduler. Prefaments verksamhet startade i oktober 2013. Omsättning och resultat har under de första åren varierat kraftigt. Under innevarande verksamhetsår beräknas omsättningen bli ca 100 mkr.

Wådell Byggproduktion planerar även att vara engagerad i fastighetsentreprenadverksamhet.

Fastighetsrörelsen består två dotterbolag med fastigheter med ca 10 000 kvm golvyta i Kungsör och Fluren, Bollnäs kommun, och ett intressebolag ägt till 34 % med en fastighet i Edsbyn med 36 000 kvm.

 

Minoritetsägda dotterbolag

I koncernen ingår även tre minoritetsägda dotterbolag i vilka Wådell Invest äger 10 % med röstmajoritet – Ekelund Invest, Bengtsson Holding och Affärsfastigheter Bollnäs. Dessa bolag är formellt dotterbolag men drivs enligt upprättade aktieägaravtal självständigt.

De tre minoritetsägda dotterbolagen omsätter tillsammans drygt 500 mkr och har en god ekonomisk ställning och lönsamhet. De äger fastighetsbestånd en golvyta på ca 112 000 kvm. I ett av bolagen, Ekelund Invest, ingår även en industrirörelse med en omsättning på ca 460 mkr.

 


 

FÖRETAGSINFORMATION

Fortsatt tillväxt

Kärnverksamheten

För verksamhetsåret 2016/17 blev omsättningen för kärnverksamheten 23,1 mkr (4,6 mkr) med ett resultat efter finansnetto på 5,4 mkr (4,5 mkr). Det motsvarar en nettomarginal på 23,4 % (97,3 %).

Nästkommande verksamhetsår, 2017/18, beräknas omsättningen öka till närmare 100 mkr, främst på grund av tillväxten inom Prefamentgruppen.

Koncernen inklusive minoritetsägda dotterbolag

Wådellgruppen inklusive de minoritetsägda dotterbolagen ökade omsättningen med 7 % till 535,5 mkr (499,6 mkr). Resultatet efter finansnetto blev 35,3 mkr (45,0 mkr), motsvarade en nettomarginal på 6,6 % (9,0 %).

Nästkommande verksamhetsår beräknas omsättningen bli omkring 600 mkr.

 

Ökad ägarandel i Prefament

Wådell Byggproduktion har i två etapper i augusti 2016 och juni 2017 i en riktad nyemission tillfört Prefament AB 5 mkr. Ägarandelen har därmed ökat till 60 %.

 

Stor orderingång till Prefament

MFH Bygg AB har under den senaste tvåårsperioden av Prefament Kungsör AB beställt 481 lägenhetsmoduler med option på ytterligare ca 143 moduler enligt följande:

  • 155 lägenheter till ett företagshotell i Veddesta, Järfälla kommun, tillverkade under augusti 2017 – januari 2018.
  • 92 moduler till ett bostadsrättsprojekt i Upplands Väsby, tillverkade fram till och med maj 2018.
  • 234 moduler till Svenska Bostäder som ungdomsbostäder i Råcksta, Stockholms kommun, tillverkas under maj 2018 – januari 2019.
  • Option på ytterligare ca 143 moduler till Svenska Bostäder som ungdomsboende i Norra Ängby, Stockholm, planerade för tillverkning januari – maj 2019.

Den övervägande delen av lägenhetsmodulerna är komplett inredda ettor på 33 kvm. Lägenhetsmodulerna tillverkas i verkstaden i Kungsör.

Därutöver finns långgående planer avseende ett flertal ytterligare projekt.

 

Ekelund Invest har ökat i två intressebolag

Ekelund Invest har under 2017 ökat ägarandelen i två intressebolag:

  • I NMK, Nordisk Mätarekontroll förvärvades resterande 20 % av aktierna, varigenom bolaget blivit helägt.
  • I Hälsovalet Sverige Holding AB, som bland annat driver en hälsocentral i en av koncernens fastigheter i Söderhamn, ökades innehavet med 2,3 % till 27,3 %.

TILLBAKA UPP>


 

Vi har fastigheter i Bollnäs, Edsbyn, Kungsör, Ljusdal och Söderhamn. Följ länken för att se alla våra lediga lokaler. Till lediga lokaler>


Industrifastigheter Kungsör –
10.000 kvm bra lokaler
I vår industrifastighet i Kungsör, väl belägen efter genomfartsleden, Kungsgatan, nära centrum, har vi 10 000 kvm bra lokaler för verkstad, lager och kontor. I stort sett alla lokaler är nu uthyrda.
Läs mer>

Handelshus 2

E-Center - Hälsinglands största köpcenter
Efter de senaste årens utbyggnader av tre av handelshusen (1, 2 och 3) har butiksytorna på E-Center, Hälsinglands största marknadsplats, ökat med mer än 5 000 kvm till 25 000 kvm. De finns just nu några lokaler lediga med attraktiva lägen i Handelshus 2.
Läs mer på E-Center Fastigheters egen hemsida>

Flygfoto Flygstaden

Flygstaden - Söderhamns företagspark
Flygstaden (f d Helsinge flygflottilj) är numera omställd till företagspark. Inom området finns tillgång till hotell, konferens och restaurang. Här finns kontor, verkstäder och förråd till uthyrning i en vacker miljö.
Läs mer på Bengtsson Holdings egen hemsida>

TILLBAKA UPP>